Loan Application

1. Të dhënat mbi kredinë

2. Të dhënat mbi aplikuesin

3. Kontaktet e aplikuesit

Shenim:Për të gjitha informatat më të hollësishme që mund të ju nevoiten gjatë procesit të aplikimit dhe llojeve të kredive që KEP Trust i ofron, ju lutem vizitojeni uebfaqen zyrtare: www.keptrust.org!

 
  • Number of Active Clients 18,875
  • Potofolio Outstanding 41,026,427.18
  • Clients Served 86,358
  • Loans Disbursed 180,319
  • Cumulative Disbursements 425,664,802.66