Loan Application

1. Të dhënat mbi kredinë

2. Të dhënat mbi aplikuesin

3. Kontaktet e aplikuesit

Shenim:Për të gjitha informatat më të hollësishme që mund të ju nevoiten gjatë procesit të aplikimit dhe llojeve të kredive që KEP Trust i ofron, ju lutem vizitojeni uebfaqen zyrtare: www.keptrust.org!

 
  • Number of Active Clients 17,276
  • Potofolio Outstanding 36,998,999.61
  • Clients Served 80,897
  • Loans Disbursed 173,883
  • Cumulative Disbursements 409,692,656.62