Apliko online për kredi

Bordi i Drejtorëve

KEP Trust drejtohet nga Bordi i Drejtorëve (BiD), që është gjithashtu trupi më i lartë vendim-marrës. Bordi i Drejtorëve zhvillon aktivitetin e tij në bazë të Statutit të Trustit të KEP dhe takohet në takimet e rregullta tre-mujore, dhe mban takimin vjetor të planifikimit strategjik në tre-mujorin e fundit të secilit vit.

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve janë profesionistë që vijnë nga fushat e ndryshme të specializimeve si: financa sociale, mikro financa, zhvillimi ekonomik dhe i biznesit, të drejtat e minoriteve dhe ndihmat humanitare.

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 19,282
  • Portofolio Aktiv 41,916,765.99
  • Klientët e Shërbyer 87,568
  • Kreditë e Dhëna 183,867
  • Shpërndarjet Kumulative 434,628,166.01