Apliko online për kredi

Ju faleminderit që keni aplikuar për kredi në KEP Trust. Shumë shpejtë ju do kontaktoheni nga një zyrtar i KEP-it për të ju njoftuar mbi procesin e aplikimit tuaj.

1. Të dhënat mbi kredinë

2. Të dhënat mbi aplikuesin

3. Kontaktet e aplikuesit

Shënim:Për të gjitha informatat më të hollësishme që mund të ju nevoiten gjatë procesit të aplikimit dhe llojeve të kredive që KEP Trust i ofron, ju lutem vizitojeni uebfaqen zyrtare: www.keptrust.org!

 
  • Numri i Klientëve Aktiv 18,875
  • Portofolio Aktiv 41,026,427.18
  • Klientët e Shërbyer 86,358
  • Kreditë e Dhëna 180,319
  • Shpërndarjet Kumulative 425,664,802.66