Apliko online për kredi

Bordi i Drejtoreve

  • Koen Wasmus Kryetar
  • Andreas ThieleAnetar
  • Florence JoigneaultAnetare
  • Ardi ShitaAnetar
  • Labinot ÇoçaAnetar

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 19,282
  • Portofolio Aktiv 41,916,765.99
  • Klientët e Shërbyer 87,568
  • Kreditë e Dhëna 183,867
  • Shpërndarjet Kumulative 434,628,166.01