Apliko online për kredi

Bordi i Drejtoreve

  • Koen Wasmus Kryetar
  • Andreas ThieleAnetar
  • Florence JoigneaultAnetare
  • Ardi ShitaAnetar
  • Labinot ÇoçaAnetar

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 19,259
  • Portofolio Aktiv 42,151,544.17
  • Klientët e Shërbyer 87,220
  • Kreditë e Dhëna 182,798
  • Shpërndarjet Kumulative 432,079,694.36