Apliko online për kredi

KEP Trust pjesemarres i Forumit te Bizneseve - Prizreni 2014

KEP ka mbeshtetur financiarisht organizimin e ngjarjes me te madhe afariste ne rajonin jugor 'Forumin te Bizneseve - Prizreni 2014', i cili kete vit ka mbledhur mbi 350 afarist, kompani dhe investitor potencial ne qytetin e Prizrenit. Forumi eshte karakerizuar nga nje numer shume i madhe vizitoresh dhe ekspozuesish te produkteve dhe sherbimeve te ndryshme qe ofrohen ne Kosove. KEP ka prezentuar para vizitoreve te ndryshem produktet dhe sherbimet e kredidhenies qe ofron per bizneset dhe individed ne Kosove.


KEP, Nje hap me shume...

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 19,282
  • Portofolio Aktiv 41,916,765.99
  • Klientët e Shërbyer 87,568
  • Kreditë e Dhëna 183,867
  • Shpërndarjet Kumulative 434,628,166.01