Apliko online për kredi

KEP Trust sponsorizoi garat tradicionale 'Vitomirica 2016' ne Peje

Me date 16 qershor 2016, ne fshatin Vitomirice te Komunes se Pejes jane organizuar garat tradicionale sportive 'Vitomirica 2016'. Ne keto gara morren pjese 12 fshatra te Komunes se Pejes me shume pjesemarres dhe vizitore, te grupmoshave te ndryshme ne sportet si: futboll te vogel, shah, ping-pong, atletike etj.
KEP vazhdon perkrahjen e ngjarjeve sociale dhe sportive ne tere vendin, me fokus ne mbeshtetjen e zhvillimit te vendeve rurale dhe promovimit te vlerave te tyre.
KEP, Nje hap me shume...

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 19,282
  • Portofolio Aktiv 41,916,765.99
  • Klientët e Shërbyer 87,568
  • Kreditë e Dhëna 183,867
  • Shpërndarjet Kumulative 434,628,166.01