Apliko online për kredi

Produktet

KEP beson se "një produkt për të gjithë" nuk nuk mund të zbatohet tek shërbimet financiare. Duke qenë të vetëdijshëm se çdo person është unik dhe me nevoja unike, menaxhmenti dhe stafi i përgjithshëm i KEP punojnë pa ndalur për të qenë sa më fleksibil që është e mundur në zhvillimin e produkteve specifike që përmbushin nevojat e të gjithëve. Për çfarëdo qëllimi apo arsye që keni nevojë për të marrë hua, është një kredi e veçantë për të përmbushur nevojat tuaja, ndërsa pagesat për kthimin e kredisë do t'i përshtaten buxhetit tuaj.

Aprovimi i shpejtë i kredisë, pagesat mujore që i përshtaten buxhetit tuaj, janë vetëm disa nga benefitet që do t'i përfitoni duke punuar me KEP Trust.

Për më shumë detaje lidhur me kredinë që ju intereson, shikoni pjesën "Llojet e Kredive":

 • Super Ekspres Kredi
 • Ekspres Kredi Biznesi
 • Ekspres Kredi për Përmirësimin e Kushteve të Banimit
 • Kredi për Biznes
 • Kredi për Bujqësi
 • Kredi për Përmirësimin e Kushteve të Banimit
 • Ekspres Kredi Konsumuese

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
 • Numri i Klientëve Aktiv 19,282
 • Portofolio Aktiv 41,916,765.99
 • Klientët e Shërbyer 87,568
 • Kreditë e Dhëna 183,867
 • Shpërndarjet Kumulative 434,628,166.01