Apliko online për kredi

Gezim Selmani

Klienti Gezim Selmani, eshte klienti i KEP Trust tani me per 8 cikle kreditore me rradhe. Biznesin e zhvillon ne paketimin e sheqerit dhe perpunimin dhe shperndarjet e akullit te paketuar.

Gezimi ka nje biznes shume vjecar dhe te suksesshem ndersa, cdohere permes kredive afat-shkurta biznesore, nga KEP ai ka zhvilluar biznesin e tij duke investuar ne blerjen e teknologjise se fundit dhe aparaturave moderne per rritje te efikasitetit ne biznes. Ai furnizon thuajse tere teritorin e Komunes se Prishtines dhe me gjere me produktet e tij dhe planifikon t'a zgjeroj rrjetin edhe me tej.

KEP Trust, i eshte shume falenderues Gezimit per bashkepunimin dhe besimin e tij ndaj institucionit tone dhe synon nje bashkepunim edhe me tej me kete klient.

KEP, Nje hap me shume...

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 18,392
  • Portofolio Aktiv 38,362,262.43
  • Klientët e Shërbyer 81,935
  • Kreditë e Dhëna 176,473
  • Shpërndarjet Kumulative 415,781,672.66