Apliko online për kredi

Sefedin Vallqi

Sefedin Vallqi është nga fshati i vogël i Vaganicës. Ai punon për organizatën Handicos dhe plotëson gjithashtu të ardhurat e tij nga të hyrat që siguron me prodhimet e qumështit të bagëtive të tij. Sefedini mbështetet në këto dy burime të të ardhurave për të mbajtur familjen e tij gjashtë anëtarëshe.

Sefedini ka marrë një hua fillestare nga KEP në një shumë prej 1300 Eurosh, të cilat i ka shfrytëzuar për të blerë lopët e tij. Që atëherë, ai ka kaluar në ciklin e dytë të kredisë dhe tani planifikon të filloj edhe me prodhimin e djathit.

“Me kredinë që e kam marrë nga KEP, kam arritur të përmirësoj standardin tim të jetesës dhe gjithashtu kam zgjeruar biznesin tim.”; – Sefedin Vallqi

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 18,392
  • Portofolio Aktiv 38,362,262.43
  • Klientët e Shërbyer 81,935
  • Kreditë e Dhëna 176,473
  • Shpërndarjet Kumulative 415,781,672.66