Apliko online për kredi

Sefedin Vallqi

Sefedin Vallqi është nga fshati i vogël i Vaganicës. Ai punon për organizatën Handicos dhe plotëson gjithashtu të ardhurat e tij nga të hyrat që siguron me prodhimet e qumështit të bagëtive të tij. Sefedini mbështetet në këto dy burime të të ardhurave për të mbajtur familjen e tij gjashtë anëtarëshe.

Sefedini ka marrë një hua fillestare nga KEP në një shumë prej 1300 Eurosh, të cilat i ka shfrytëzuar për të blerë lopët e tij. Që atëherë, ai ka kaluar në ciklin e dytë të kredisë dhe tani planifikon të filloj edhe me prodhimin e djathit.

“Me kredinë që e kam marrë nga KEP, kam arritur të përmirësoj standardin tim të jetesës dhe gjithashtu kam zgjeruar biznesin tim.”; – Sefedin Vallqi

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 19,282
  • Portofolio Aktiv 41,916,765.99
  • Klientët e Shërbyer 87,568
  • Kreditë e Dhëna 183,867
  • Shpërndarjet Kumulative 434,628,166.01