Apliko online për kredi

KEP Zyra Qendrore

 • NA KONTAKTONI NË:
 • Telefoni: +381 (0) 38 245 011
 • Fax: +381 (0) 38 245 012
 • Email: info@keponline.net
 • Adresa:
 • Rr. "Pashko Vasa" nr. 6, Lagjja Pejton, 10000 Prishtinë, Kosovë
 • Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
 • +381 (0)38-245 011 ext.123
 • E-mail: data_protection@keponline.net
 • Zyrtari për Trajtimin e Ankesave
 • +381 (0)38-245 011 ext.123
 • E-mail: ankesat@keponline.net

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
 • Numri i Klientëve Aktiv 18,392
 • Portofolio Aktiv 38,362,262.43
 • Klientët e Shërbyer 81,935
 • Kreditë e Dhëna 176,473
 • Shpërndarjet Kumulative 415,781,672.66