Aplicirajte online za kredit

Istorijat

KEP Trust je sa svojim aktivnostima poceo 1999. godine kao projekat Medunarodne Katolicke komisije za migracije (ICMC) cije je sedište u Švajcarskoj. Cilj je bio da služi kreditnim potrebama malih i mikro preduzeca, u pocetku se fokusirajuci više na kosovske izbeglice koje su se vratile odmah nakon završetka konflikta. 

Od tada, KEP je posvecen doprinošenju ekonomskoj revitalizaciji Kosova pružanjem finansijskih usluga mikro, malim i srednjim preduzecima osiguravajuci na taj nacin povecanje broja kratkorocnih radnih mesta i stabilnije prihode u domacinstvima. 

KEP-om je uvek upravljao jak i dinamican upravni tim, visokokvalifikovani upravnici filijala, vrlo strucni motivisani službenici za kredite i administrativni službenici i to sve u cilju ispunjenja KEP-ove misije.

Kreditni Kalkulator

Izračunati
 
  • Broj aktivnih klijenata 19,282
  • Aktivni portfolio 41,916,765.99
  • Broj usluženih klijenata 87,568
  • Broj izdatih zajmova 183,867
  • Kumulativna isplata 434,628,166.01