Aplicirajte online za kredit

Principi Pozajmljivanja

KEP nastoji da proširi svoje usluge do najmarginalizovanijih grupa i grupa bez privilegija u društvu koje su isključene iz tokova finansijskog sektora. KEP je u svojim aktivnostima pozajmljivanja takođe veoma posvećen primeni principa pravednog pozajmljivanja i jednakih mogućnosti.

KEP u svojoj politici i procedurama pozajmljivanja ne pravi diskriminaciju na osnovu:

 • starosti
 • rase ili boje kože
 • pola
 • bračnog stanja
 • nacionalnosti
 • verske pripadnosti

KEP TRUST je u potpunosti posvećen da osigura da se svi zahtevi ocenjuju pravedno i po zasluzi, i osiguraće da onda kada se zajam odobri da se klijenat u potpunosti obavesti o rokovima i uslovima zajma kao i da mu se pomogne oko potrebne dokumentacije.

Zaštita životne sredine je još jedan princip kojem je KEP veoma posvećen i koji se u potpunosti ogleda u njegovoj politici pozajmljivanja. KEP neće odobriti zajam koji je namenjen aktivnostima ili poslovanju koje se smatra štetnim po životnu sredinu ili javno zdravlje ili bilo kojim aktivnostima koje nisu u skladu sa važećim zakonom o zaštiti životne sredine.

Kreditni Kalkulator

Izračunati
 
 • Broj aktivnih klijenata 18,392
 • Aktivni portfolio 38,362,262.43
 • Broj usluženih klijenata 81,935
 • Broj izdatih zajmova 176,473
 • Kumulativna isplata 415,781,672.66