Aplicirajte online za kredit

Profil MFI

KEP TRUST, prethodno poznat kao KOSOVO ENTERPRISE PROGRAM (KEP) je najveći MFI u zemlji i nastoji da pruža finansijske usluge mikro i malim preduzetnicima kao i marginalizovanim i grupama bez privilegija kao što su žene i manjine.

KEP je počeo kao ekonomski program Međunarodne katoličke komisije za migracije (ICMC) u septembru 1999. godine, kako bi služio kreditnim potrebama izbeglica, povratnika, interno raseljenih lica i migranata na Kosovu odmah nakon konflikta. Od tada, KEP je ciljao na siromašne ali ekonomski aktivne grupe ljudi i grupe ljudi sa malim prihodima koje imaju kapacitet za samozapošljavanje i koje bi potencijalno najbolje iskoristile kredite koje pruža.

KEP je uvek bio posvećen doprinošenju ekonomskoj revitalizaciji Kosova putem pružanja finansijskih usluga mikro, malim i srednjim preduzećima osiguravajući na taj način povećanje broja kratkoročnih radnih mesta i stabilnije prihode u domaćinstvima.

 

Kreditni Kalkulator

Izračunati
 
  • Broj aktivnih klijenata 15,555
  • Aktivni portfolio 32,601,754
  • Broj usluženih klijenata 78,317
  • Broj izdatih zajmova 167,336
  • Kumulativna isplata 394,077,806 €