Aplicirajte online za kredit

KEP Glavna Kancelarija

 • Telefon: +381 (0) 38 245 011
 • Faks: +381 (0) 38 245 012
 • Email: info@keponline.net
 • Adresa:
 • Ul. "Pashko Vasa" Br. 6, Pejton, 10000 Pristina, Kosovo
 • Službenik za zastitu licnih podatak
 • +381 (0)38-245 011 ext.123
 • E-mail: data_protection@keponline.net
 • Službenik za zalbe
 • +381 (0)38-245 011 ext.123
 • E-mail: ankesat@keponline.net

Kreditni Kalkulator

Izračunati
 
 • Broj aktivnih klijenata 18,392
 • Aktivni portfolio 38,362,262.43
 • Broj usluženih klijenata 81,935
 • Broj izdatih zajmova 176,473
 • Kumulativna isplata 415,781,672.66