Kredi Biznesi

Me kredi biznesi nga KEP, financimi i nevojave tuaja për biznes është vetëm 24 orë larg realizimit!

Kredia ofrohet deri në vlerën 25,000 EUR dhe mund të përdoret për qëllime të ndryshme si:

  • Investim në infrastrukturë
  • Renovim të objektit
  • Blerje të pajisjeve apo teknologjisë së re
  • Rritje të kapitalit të punës
  • Investime tjera të nevojshme për biznesin tuaj

Përparësitë:

  • Pa taksë administrative
  • Lejim i kredisë brenda 24 orëve
  • Pa hipotekë për vlerat e kredisë deri në 15,000 EUR
  • Afat pagese deri në 60 muaj

Kredi Biznesi

Kalkulatori

Kalkulo

Rrëfimet e klientëve

Rrëfimet e klientëve