Ekspres Kredi për Përmirësim Banimi

Me ekspres kredi për përmirësim të kushteve të banimit, financimi i nevojave tuaja është vetëm 24 orë larg realizimit!

Kushtet dhe Kërkesat:

  • Kredi prej 200 deri në 3,000 EUR
  • Afat pagese deri në 36 muaj
  • Pa kolateral dhe pa garantues
  • Pa taksë administrative

Ekspres Kredi për Përmirësim Banimi

Kalkulatori

Kalkulo