KEP perkrahe organizimin e “Lojerave Tradicionale RUGOVA 2014”

Ne keto lojera kane marre pjese rreth 100 garues ne 7 disciplina te ndryshme si: Hudhja e llastarit, ngjitja ne shilor, gurapeshi (hudhja e gurit), terheqja e litarit, mundja, rrezimi i duarve dhe gara ne sharren e vegut. Ky aktivitet eshte percjellur nga nje numer imadh I vizitoreve (rreth 5,000 vizitore) nga e gjithe Kosova, Shqiperia, Mali i Zi dhe Maqedonia.

Mbeshtetes financiar i ketij aktiviteti ka qene edhe KEP Trust.

KEP, do te vazhdoje perkrahjen e aktiviteteve kulturore qe kane per qellim ruajtjen e kultures, traditave dhe bartjen e tyre tek gjeneratat e reja.

KEP, nje hap me shume…