KEP Trust pjesemarres i Forumit te Bizneseve – Prizreni 2014

KEP ka mbeshtetur financiarisht organizimin e ngjarjes me te madhe afariste ne rajonin jugor ‘Forumin te Bizneseve – Prizreni 2014’, i cili kete vit ka mbledhur mbi 350 afarist, kompani dhe investitor potencial ne qytetin e Prizrenit. Forumi eshte karakerizuar nga nje numer shume i madhe vizitoresh dhe ekspozuesish te produkteve dhe sherbimeve te ndryshme qe ofrohen ne Kosove. KEP ka prezentuar para vizitoreve te ndryshem produktet dhe sherbimet e kredidhenies qe ofron per bizneset dhe individed ne Kosove.

KEP, Nje hap me shume…