KEP Trust sponsorizon ‘Ditet e Agrobiznesit – Kosova 2014’ ne Gjakove

Nga data 23-24 Maj 2014, KEP ka mbeshtetur edhe kete vit organizimin tradicional te “Diteve te Agrobiznesit – Kosova 2014” te mbajtur ne Gjakove. Te pranishem ne kete ngjarje kane qene perfaqesues nga MBPZHR, KK Gjakove, Profesore, Student nga Fakulteti i Bujqesise, farmere nga i tere vendi dhe numer i madh i vizitoreve.

KEP, aktualisht ofron program kreditues shume inovativ duke ofruar kushte te favorshme dhe plan te pagesave sipas ciklit te biznesit bujqesor dhe blegtoral.

Se bashku kultivojme te ardhmen.

KEP, nje hap me shume…