KEP vazhdon me mbështetjen e sektorit të bujqësisë në vend

KEP Trust do te sponsorizoje organizimin e trajnimeve me tematika te ndryshme bujqesore, te cilat do organizohet ne bashkepunim me IADK-ne per ngritjen e metutjeshme te kapaciteteve profesionale te farmereve vendor ne aspektin e rritjes se kapaciteteve prodhuese, ngritjes se kualitetit te prodhimeve, rritjes se nivelit te konkurrences ne mes te prodhuesve vendor dhe rritjen e besimit te konsumatoreve ne produktet vendore.

Se bashku kultivojme te ardhmen.

KEP, Nje hap me shume…