Pozita Qyteti Afati i aplikimit
ZYRTAR I RISKUT Prishtinë 18/07/2024 - 25/07/2024
ANALIST I TË DHËNAVE (Data Analyst) Prishtinë 18/07/2024 - 25/07/2024
Analist Kreditor Kaçanik Kaçanik 15/07/2024 - 21/07/2024
Zyrtar Mbështetës I Degës/Lipjan Lipjan 15/07/2024 - 21/07/2024