Graçanicë

Rruga Kryesore e Qytetit
10500 Graçanicë, Prishtinë, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008
E-mail: graqanica@keptrust.org