Kastriot

Rr. Hasan Prishtina p.n.
15 000 Kastriot (Obiliq), Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008
E-mail: obiliq@keptrust.org