Klinë

Rr. Marije Shllaku p.n.
32000 Klinë, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008
E-mail: klina@keptrust.org