Mitrovicë (Veri)

Rr. Oslobodjenja p.n
40000 Mitrovicë, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +381 (0) 64 3867163
Telefoni pa pagesë: 080000008
E-mail: mitronorth@keptrust.org