Shtërpcë

Rr. Petkovića p.n.
73000 Shtërpcë, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008

E-mail: shterpce@keptrust.org