Suharekë

Rr. Brigada 123 p.n.
20000 Suharekë, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008

E-mail: suhareka@keptrust.org