PUNË PRAKTIKE PER STUDENTE

Vendi: Suharekë

Afati i aplikimit: 01/06/2022 - 07/06/2022

KEP Trust , është  institucion  micro-financiar  lider ne Kosovë, me 31 dege dhe me mbi 200 punonjes. KEP Trust ofron mundësi të punësimit dhe perspektivë të mirë për karrierë dhe avansim personal për individë me ambicie, profesionalizëm dhe përkushtim për standarde të larta të performancës.

KEP Trust kërkon student qe jane ne vitet e fundit te studimeve apo në prag të diplomimit në mënyrë që të asistojnë në aktivitetet e institucionit: KEP ju ofron mundësi qe te perfitoni experience para profesionale relavante per karrieren tuaj te metutjeshme-profesionale.

KEP Trust ofron vend pune per poziten: Praktikant/e

Lokacioni: Suhareke

Periudha e punës praktike: 3 muaj (me pagesë)

Kualifikimet e kërkuara:

  • Student ne drejtimet: Banka dhe Financa, Administrim Biznesi,Kontabilitet,Matematike Financiare;
  • Aftësi tëshkëlqyeshme të komunikimit;
  • Njohja e Microsoft Office;
  • Motivim i lartë ,iniciativë dheaftësi për të mësuar shpejtë;
  • Njohja e gjuheve lokale
  • Posedimi i patentëshoferit do të konsiderohet si përparë

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen.

Afati i fundit për aplikim është  data 7 Qershor 2022

Shenim:Ne interviste ftohen vetem kandidatet te cilet plotesojne kushtet e kerkuara

Ne interviste nuk ftohen ata qe i kane perfunduar studimet .