PUNË PRAKTIKE PER STUDENTE

Vendi: Kaçanik

Afati i aplikimit: 13/10/2023 - 23/10/2023

KEP Trust , është institucion micro-financiar lider ne Kosovë, me 31 dege dhe me mbi 200 punonjes. KEP Trust ofron mundësi të punësimit dhe perspektivë të mirë për karrierë dhe avansim personal për individë me ambicie, profesionalizëm dhe përkushtim për standarde të larta të performancës.

KEP Trust kërkon student qe jane ne vitet e fundit te studimeve apo në prag të diplomimit në mënyrë që të asistojnë në aktivitetet e institucionit: KEP ju ofron mundësi qe te perfitoni experience para profesionale relavante per karrieren tuaj te metutjeshme profesionale.

KEP Trust ofron vend pune per poziten: Praktikant/e

Lokacioni : Kaçanik
Periudha e punës praktike: 3 muaj (me pagesë)

Kualifikimet e kërkuara:

  • Studentet e drejtimeve ne vijim kane perparesi: Ekonomi; Matematike e Aplikuar; Shkenca e te dhenave ;Shkenca Kompjuterike
  • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit.
  • Njohja e Microsoft Office.
  • Motivim i lartë, iniciativë dhe aftësi për të mësuar shpejtë.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen

Afati i fundit për aplikim është 23 tetor 2023.

Shenim:Ne interviste ftohen vetem kandidatet te cilet plotesojne kushtet e kerkuara