PUNË PRAKTIKE PER STUDENTE Besianë

Vendi: Besianë

Afati i aplikimit: 06/03/2020 - 15/03/2020

KEP Trust , është  institucion  micro-financiar  lider ne Kosovë, me 31 dege dhe me mbi 200 punonjes.   KEP Trust ofron mundësi të punësimit dhe perspektivë të mirë për karrierë dhe avansim personal për individë me ambicie, profesionalizëm dhe përkushtim për standarde të larta të performancës.

KEP Trust kërkon student qe jane ne vitet e fundit te studimeve apo në prag të diplomimit në mënyrë që të asistojnë në aktivitetet e institucionit: KEP ju ofron mundësi qe te perfitoni experience para profesionale relavante per karrieren tuaj te metutjeshme-profesionale.

KEP Trust ofron vend pune per poziten: Praktikant/e

Lokacionet: Besianë

Periudha e punës praktike: 3 muaj (me pagesë)

 Kualifikimet e kërkuara:

  • Student ne drejtimet: Banka dhe Financa, Administrim Biznesi,Kontabilitet,Matematike Financiare;
  • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
  • Njohja e Microsoft Office;
  • Motivim i lartë ,iniciativë dhe aftësi për të mësuar shpejtë;
  • Njohja e gjuheve lokale
  • Posedimi i patentë shoferit do të konsiderohet si përparësi.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen

Afati i fundit për aplikim është  dt.15.03.2020

Shenim:Ne interviste ftohen vetem kandidatet te cilet plotesojne kushtet e kerkuara

Ne interviste nuk ftohen ata qe i kane perfunduar studimet