PUNË PRAKTIKE PER STUDENTET E FAKULTETIT EKONOMIK

Vendi: Gjakovë

Afati i aplikimit: 19/05/2023 - 31/05/2023

KEP Trust , është  institucion  micro-financiar  lider ne Kosovë, me 31 dege dhe me mbi 200 punonjes.   KEP Trust ofron mundësi të punësimit dhe perspektivë të mirë për karrierë dhe avansim personal për individë me ambicie, profesionalizëm dhe përkushtim për standarde të larta të performancës.

KEP Trust kërkon student që janë në vitet e fundit të studimeve apo në prag të diplomimit për te qenë pjesë e programit te praktikës per vitin 2023.Studenëtt permes ketij programi do të njoftohen me punën, operacionet dhe funksionimin e Institucioneve Mikrofinaciare e cila padyshim do te ju sherbej per karrierën e tyre te mëtejshme. 

KEP Trust ofron vend pune per poziten: Praktikant/e

Periudha e punës praktike: 2 muaj (me pagesë)

Kualifikimet e kërkuara:

  • Studentë ne Fakultetin Ekonomik.
  • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit.
  • Njohja e Microsoft Office.
  • Motivim i lartë, iniciativë dhe aftësi për të mësuar shpejtë.
  • Posedimi i patentë shoferit do të konsiderohet si përparësi.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen

Afati i fundit për aplikim është data 31 maj 2023

Shenim:Ne interviste ftohen vetem kandidatet te cilet plotesojne kushtet e kerkuara