Shpend Nura

Kryeshef Ekzekutiv – Kryetar i Bordit Menaxhues