Kredi Kredi nga KEP në Postë

Apliko në Postë për kredi nga KEP!

Është e mundur!

Përmes marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet KEP Trust dhe Posta e Kosovës, qytetarët e kanë mundësinë unike për të aplikuar për kredi, pa u larguar nga zyrat postare.

Drejtohu tek vendi i dedikuar për KEP brenda hapësirës së zyrave postare dhe apliko për kredinë që të nevojitet.

Gjithashtu, mund ta shfrytëzosh edhe mundësinë e pagesës së kësteve përmes zyrës postare të njëjtë apo përmes cilësdo prej 132 zyrave postare anembanë Kosovës.

Përparësitë:

  • Mundësi e aplikimit për kredi, apo pagesë të kësteve çdo ditë pune
    deri në orën 20:00 (në disa pika)
  • Në disa zyra postare edhe gjatë fundjavës dhe festave,
  • Mundësi e aplikimit për kredi nga KEP, në njërën prej 132 zyrave
    postare,
  • Mundësi e pagesës së kësteve mujore përmes zyrave të njëjta,
  • Kursim i kohës.

Kredi Kredi nga KEP në Postë