Kredi për Banim

Me kredi për banim nga KEP, financimi i nevojave tuaja për banim është vetëm 24 orë larg realizimit!

Kushtet dhe kërkesat:

  • Kredi në vlerë prej 3,000 deri në 25,000 EUR
  • Afat pagese deri në 60 muaj
  • Pa taksë administrative
  • Lejim i kredisë brenda 24 orëve
  • Pa garantues dhe pa kolateral për vlerat e kredisë deri në 5,000 EUR

Kredi për Banim

Kalkulatori

Kalkulo