Kredi Kredi për veturë

Blerja e veturës është më e lehtë tek partnerët tanë të autorizuar. Për këtë qëllim, KEP ju ofron kredinë e duhur!

 • Kredi nga 3000 EUR deri në 25000 EUR
 • 0% shpenzime administrative
 • Pa garantues, pa bashkëhuamarrës
 • Afat kthimi deri në 36 muaj
 • Pjesëmarrja e klientit – minimum 10% e vlerës së veturës

Kriteret e përgjithshme

 • Çdo person mbi 18 vjeç
 • Automjeti i financuar përdoret si kolateral

Partnerët e autorizuar

 • Erioni sh.p.k – Gjilan
 • Buli BUR sh.p.k – Viti
 • Bellaqa – Prizren
 • Arti – Lipjan
 • ABA sh.p.k – Ferizaj
 • Rubini sh.p.k – Prishtinë
 • Swiss auto – Pejë
 • Kena sh.p.k – Planqor, Gjakovë
 • Osmani B.I – Vushtrri

Kredi Kredi për veturë

Kalkulatori

Kalkulo