Kep nuk do të diskriminojë asnjëherë në politikat dhe në procedurat e veta të kreditimit në bazë të: Moshës Racës apo Ngjyrës Gjinisë Statusit Martesor Përkatësisë Etnike Religjionit

Apliko për kredi