BERZH jep kredi prej €3 milion për IMF-në kryesuese në Kosovë, KEP-in, për kreditim të NMVM-ve

Sektori privat në Kosovë do të përfitojnë nga kredia e BERZH-it prej €3 milion për institucionin më të madh mikrofinanciar të Kosovës, KEP Trust. Këto fonde do të shpërndahet në formë të kredive për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) lokale dhe me pronësi private, që përbëjnë një ndër sektorët më të rëndësishëm

Më shumë

SMART Campaign e certifikon KEP Trust për mbrojtje të klientit

Me kënaqësi të madhe njoftojmë klientët dhe gjithë opinionin se KEP Trust është certifikuar zyrtarisht për mbrojtjen e klientit.

Më shumë

KEP nenshkruan Marreveshje Bashkepunimi me Agjencionin per Zhvillimin e Bujqesise ne Kosove

KEP sot ka nenshkruar nje Marreveshje Mirekuptimi me Agjencionin per Zhvillimin e Bujqesise ne Kosove, qe funksionon ne kuader te Ministrise se Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural.

Më shumë

KEP Trust sponsorizoi garat tradicionale ‘Vitomirica 2016’ ne Peje

Me date 16 qershor 2016, ne fshatin Vitomirice te Komunes se Pejes jane organizuar garat tradicionale sportive ‘Vitomirica 2016’.

Më shumë