20.06.2019

KEP krijon Agro portalin në përkrahje të komunitetit të fermerëve të Kosovës

Në përputhje me misionin për të përmirësuar standardin e jetesës dhe përkrahjen e zhvillimit ekonomik të vendit, KEP ka sponsorizuar krijimin e një portali të veçantë që do të jetë në shërbim të fermerëve të Kosovës. AgroPortal është një hapësirë shumë e rëndësishme në të cilën tashmë janë futur informacione të çmueshme, të cilat do

Më shumë
28.02.2019

Nënshkruhet marrëveshja për vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet KEP Trust dhe Caritas Switzerland

Sot më 28.02.2019, në zyrën qendrore të KEP u nënshkrua marrëveshja për vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet KEP Trust dhe Caritas Switzerland.

Më shumë
19.02.2019

Thirrje për përditësimin e të dhënave

Të nderuar Klient të KEP Trust,
ju njoftojmë se duke u bazuar në legjislacionin në fuqi ne Republikën e Kosovës, KEP Trust është e obliguar që të bëjë përditësimin  e të dhënave të klientëve rregullisht.

Më shumë
22.01.2019

BERZH jep kredi prej €3 milion për IMF-në kryesuese në Kosovë, KEP-in, për kreditim të NMVM-ve

Sektori privat në Kosovë do të përfitojnë nga kredia e BERZH-it prej €3 milion për institucionin më të madh mikrofinanciar të Kosovës, KEP Trust.

Më shumë