Ekspres Ekspres Poslovni Krediti

Sa ekspresnim poslovnim kreditom od KEP-a, finansiranje vaših poslovnih potreba je samo 24 časa od realizacije!

Uslovi:

  • Krediti od 200 do 3.000 EUR
  • Rok za dostavljanje do 36 meseci
  • bez kolaterala i bez garanta
  • Nema administrativnih taksi

Ekspres Ekspres Poslovni Krediti

Kalkulator

Izračunati