KEP je kreirao Agro portal u cilju podrške zajednice farmera (poljoprivrednika) Kosova

U skladu sa misijom i radi poboljšanja životnih standarda i podršci ekonomskom razvoju zemlje, KEP je sponzorisao  kreiranje posebnog portala koji će biti na usluzi farmerima Kosova.

AgroPortal je veoma važan prostor u koji su sada već unesene važne informacije, koje će olakšati rad svima onima koji imaju interes u poljoprivrednom sektoru, bilo da se radi o aktivnim farmerima ili drugim građanima.

Portal sadrži video snimak sa praktičnim uputstvima sa terena, pisana uputstva i razne publikacije o ovom sektoru. Pored toga, biće i informacija u vezi donacija koje nude različite institucije na Kosovu, standardi kvaliteta, informacije o mogućem zapošljavanju, informacije o životnoj sredini, kao i drugi podaci koji su potrebni farmerima.

Još jedan elemenat koji čini još vrednijim ovaj portal je i “Agro Data”, poseban prozor koji sadrži podatke prikupljene od relevantnih javnih institucija. Ovi podaci obrađeni dalje, pružaju pregled proizvodnje i trgovine različitih poljoprivrednih proizvoda na nivou zemlje.

KEP kao sponzor ovog portala i RecuraFinancials kao implementator projekta, obezbediće da podaci u AgroPortalu budu uvek u korak sa vremenom, na način da isti budu u najboljoj mogućoj usluzi svima koji ih koriste.

Na drugoj strani, KEP će se angažovati da pomogne zajednicu farmera i sa drugim projektima koji utiču na postizanje ciljeva i olakšavaju im put do uspeha.

Svi zainteresovani mogu pristupiti AgroPortalu putem sledećeg linka.

www.agroportal-ks.com