PRAKTIČNI RAD ZA STUDENTE

Mesto : Graçanicë

Rok za podnošenje prijave: 01/06/2022 - 07/06/2022

KEP Trust je vodeća mikrofinansijska institucija na Kosovu, sa 31 filijalom i preko 200 zaposlenih.

KEP Trust pruža mogućnost za zaposlenje i dobru perspektivu za karijeru, kao i lično usavršavanje za pojedince koji su ambiciozni, profesionalni i posvećeni visokim standardima učinka.

KEP Trust traži studente koji su na poslednjim godinama studija ili na pragu diplomiranja kako bi asistirali u aktivnostima institucije; KEP vam nudi mogućnost da steknete relevantnu pretprofesionalnu praksu za vašu dalju profesionalnu karijeru.

KEP Trust nudi radno mesto za poziciju: Pripravnik/Pripravnica  

Lokacija: Graçanice

Period praktičnog rada: 3 meseca(sa uplatom)

Potrebne kvalifikacije:

  • Student na smerovima: bankarstvo i finansije, poslovna administracija i/ili drugoj oblasti ekonomske struke;
  • Odlične komunikacijske veštine;
  • Poznavanje Microsoft Office;
  • Visoka motivacija, inicijativa i sposobnost brzog učenja;
  • Poznavanje lokalnih jezika;
  • Posedovanje vozačke dozvole će se smatrati prednošću.

Prijave se primaju samo u elektronskoj formi.Obrazac prijave za zapošljavanje možete naći na: https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi.Prijave podnete u drugim formama se ne prihvataju.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 07.06.2022. godine.

Napomena: Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju potrebne uslove

Na intervju se neće pozivati oni koji su završili studije