PRAKTIČNI RAD ZA STUDENTE

Mesto : Reçan

Rok za podnošenje prijave: 13/10/2023 - 23/10/2023

KEP Trust je vodeća mikrofinansijska institucija na Kosovu, sa 31 filijalom i preko 200 zaposlenih.
KEP Trust pruža mogućnost za zaposlenje i dobru perspektivu za karijeru, kao i lično usavršavanje za pojedince koji su ambiciozni, profesionalni i posvećeni visokim standardima učinka.

KEP Trust traži studente koji su na poslednjim godinama studija ili na pragu diplomiranja kako bi asistirali u aktivnostima institucije; KEP vam nudi mogućnost da steknete relevantnu pretprofesionalnu praksu za vašu dalju profesionalnu karijeru.

KEP Trust nudi radno mesto za poziciju: Pripravnik/Pripravnica

Lokacije: Recan

Period praktičnog rada: 3 meseca(sa uplatom)

Potrebne kvalifikacije:

  • Prednost imaju studenti sledećih predmeta: Ekonomija; Primenjena matematika; Nauka o podacima; Računarstvo
  • Odlične komunikacijske veštine;
  • Poznavanje Microsoft Office;
  • Visoka motivacija, inicijativa i sposobnost brzog učenja;

Prijave se primaju samo u elektronskoj formi.Obrazac prijave za zapošljavanje možete naći na: https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi.Prijave podnete u drugim formama se ne prihvataju.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 23.10.2023. godine.

Napomena: Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju potrebne uslove
Na intervju se neće pozivati oni koji su završili studije