20.06.2019

KEP je kreirao Agro portal u cilju podrške zajednice farmera (poljoprivrednika) Kosova

U skladu sa misijom i radi poboljšanja životnih standarda i podršci ekonomskom razvoju zemlje, KEP je sponzorisao  kreiranje posebnog portala koji će biti na usluzi farmerima Kosova. AgroPortal je veoma važan prostor u koji su sada već unesene važne informacije, koje će olakšati rad svima onima koji imaju interes u poljoprivrednom sektoru, bilo da se

Opširnije
28.02.2019

KEP Trust i Caritas Švajcarska potpisuju sporazum o nastavku saradnje

Danas 28.02.2019. godine je u Glavnom sedištu potpisan sporazum o nastavku saradnje između KEP Trus i Caritas Switzerland.

Opširnije
19.02.2019

Poziv za ažuriranje podataka

Poštovani klijenti KEP Trusta, obaveštavamo vas da je na osnovu važećeg zakonodavstva u Republici Kosovo, KEP Trust dužan da vrši redovno ažuriranje podataka klijenata.

Opširnije
22.01.2019

EBRD daje kredit od 3 miliona € vodećoj MFI na Kosovu, KEP-u, za kreditiranje MMSP-a

Privatni sektor na Kosovu će ostvariti koristi od kredita EBRD-a u iznosu od 3 miliona evra za najveću kosovsku mikrofinansijsku instituciju, KEP Trust. Ova sredstva će se raspodeliti u formi kredita za lokalna i privatna mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), koja čine jedan od najvažnijih i najbrže rastućih ekonomskih sektora. Kredit će poboljšati pristup

Opširnije