Obaveštenje

Obaveštavamo klijente da KEP Trust radi na razjašnjenju tehničkih detalja kako bi se omogućila primena odluke koju je donela Centralna Banka Kosova o obustavi rata kredita.

U skladu sa odlukom CBK-a, KEP Trust će eventualne zahteve svojih klijenata odvojeno razmatrati,tako da se situacija koju je stvorio virus # Covid19 prevaziđešto je lakšemoguće.

Shodno tome, KEP Trust će vas u narednim danima detaljno obavestiti o načinu nakoji treba podneti zahtev