Obavestenje

Obaveštenje u vezi sa radnim vremenom i odlaganjem plaćanja rata kredita

Obaveštavaju se svi klijenti da će počevši od 23.03.2020, radno vreme filijala KEP Trusta biti u terminu od 09:00 do 15:00. Ovo radno vremebiće validno da sledećeg obaveštenja.

U isto vreme želimo da Vas obavestimo da je funkcionalna i mogućnost da se odlaganje plaćanje rate odradi putem naše on-line usluge bez dolaska u filijalu, a sve u skladu sa odlukom koju je donela Centralna Banka Kosova.

Klijenti koji su se suočili sa nemogućnošću da svoje rate izmire na vreme, a svezbog novonastale situacije, imaće mogućnost da podnesu zahtev za odlaganje plaćanja rate putem zvanične web stranice, putem linka u nastavku https://keptrust.org/sr/forma-per-shtyrje-te-kestit/

Naravno, klijenti mogu da nas kontaktirati I putem našeg kontakt centra na brojeve nevedene ispod

+383 (0) 38 722 733
+383 (0) 49 881 881

Besplatan broj 080000008