Obaveštenje:

Nakon nastale situacije kao rezultat virusa # Covid19, obaveštavamo klijente i sve zainteresovane stranke da filijale KEP Trust-a i dalje rade po službenom rasposedu, dok se na osnovu vladine odluke o zabrani ulazka-izlazka u i iz opština Vitina, Klina i Mališeva, naše filijale u ovim opštinama neće raditi do jednog skedećeg obaveštenja.

Takođe, koristimo priliku da vas obavestimo da su sve prostorije institucije u toku dezinficiranja i da će taj proces biti neprekidan.

Međutim, s obzirom na trenutnu situaciju, mi ohrabrujemo klijente da koriste online kanale gde je to moguće, kao na primer obrazac online aplikacije putem sledećeg linka https://keptrust.org/sr/forma-e-aplikimit/

Za više informacija o KEP uslugama ili radnom vremenu filijala, molimo kontaktirajte preko besplatnog broja 080000008, ili posetite službenu web stranicu www.keptrust.org .

Želeći vam dobro zdravlje, ohrabrujemo sve građane da slede smernice i preporuke Nacionalnog instituta za javno zdravlje na Kosovu.