Obrazac za povlačenje Saglasnosti

Forma per terheqjen e pelqimit

  • Molimo vas navedite detalje o razlozima za povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka.