Poslovni Pozajmice KEP-a Pošti

Podnesite u pošti zahtev za kredit u KEP!

I to je moguće!

Na osnovu sporazuma o saradnji između KEP Trust i Pošte Kosova, građani imaju jedinstvenu mogućnost da podnesu zahtev za kredit a da nisu ni izašli iz pošte.

Uputite se ka mestu koje je namenjeno KEP-u unutar poštanskih kancelarija i podnesite zahtev za kredit koji vam je potreban.

Takođe možete iskoristiti i mogućnost plaćanja rata preko iste pošte ili preko bilo koje od 132 poštanske kancelarije širom Kosova.

Prednosti:

  • Mogućnost podnošenja zahteva za kredit ili uplatu rata, postoji svakog radnog dana do 20:00 h (u nekim tačkama),
  • U nekim poštanskim kancelarijama i tokom vikenda i praznika,
  • Mogućnost podnošenja zahteva za kredit u KEP u nekoj od 132
    poštanske kancelarije,
  • Mogućnost plaćanja mesečnih rata putem istih kancelarija,
  • Ušteda vremena.

Poslovni Pozajmice KEP-a Pošti