Poziv za ažuriranje podataka

Poštovani klijenti KEP Trusta

Obaveštavamo vas da je na osnovu važećeg zakonodavstva u Republici Kosovo, KEP Trust dužan da vrši redovno ažuriranje podataka klijenata.

KEP Trust trenutno vrši ažuriranje podataka klijenata i iz tog razloga se pozivaju svi klijenti KEP Trusta da posete najbližu filijalu kako bi se upoznali sa informacijama i dokumentima koji su potrebni za dopunu podataka.

KEP Trust je pokušao sve forme kontaktiranja (na osnovu informacija koje ste ostavili u KEP Trustu) kako bi vas obavestio o ovom procesu, tako da vas ovim oglasom pozivamo da odgovorite na poziv ukoliko zbog promene vaših ličnih kontakata u međuvremenu niste primili obaveštenje o ažuriranju podataka.

Nakon ovog obaveštenja imate rok od 30 (trideset) kalendarskih dana da dođete u kancelarije KEP Trusta. U slučaju da iz bilo kog razloga ne možete doći u kancelarije KEP Trusta u navedenom roku, možete kontaktirati pozivni centar KEP Trusta na broj 038245011 ili elektronskom poštom na adresu: info@keponline.net.

U nastavku možete naći spisak dokumenata koje klijenti moraju imati sa sobom prilikom posete filijale KEP Trusta radi potvrde ličnih podataka:

  • Važeća lična karta ili pasoš Republike Kosovo
  • Dokument za verifikaciju adrese (faktura za struju, vodu ili dokument koji sadrži vašu adresu stanovanja – fakturu ne stariju od 3 meseca)