Poslovni Zeleni kredit – GEFF

Zeleni kredit je dizajniran od strane GEEF, a nudi ga  KEP kako bi se klijentima omogućilo finansiranje opreme za projekte koji omogućavaju uštedu energije.  Dodavanjem ovog proizvoda u kreditnu ponudu, KEP želi da još više utiče na poboljšanje socijalnih i ekoloških uslova.

U nastavku su date neke od investicija koje se mogu ostvariti putem ovog kredita.

 • Izolacija krova
 • Izolacija zidova
 • Izolacija poda
 • Nabavka dvoslojnih/troslojnih prozora
 • Nabavka ulaznih vrata
 • Investiranje u toplotne pumpe
 • Investiranje u solarni fotonaponski sistem
 • Investiranje u solarne panele za toplu vodu
 • Investiranje u efikasno osvetljenje
 • Investiranje u ventilaciju
 • Investiranje u efikasna kotlove na gas ili bio masu
 • Nabavka kućnih aparata (npr. frižider, klima uređaj).

Dobiti

Primenom gore navedenih mera klijent može dobiti sledeće:

 • Grant do 20% od vrednosti kredita
 • Uštedu energije
 • Porast vrednosti imovine
 • Čist ambijent

Uslovi i zahtevi

 • Kredit u vrednosti od 200 do 25.000 EUR
 • Rok otplate do 60 meseci
 • Bez administrativne takse
 • Bez žirant i bez kolaterala za kredite vrednosti do 5.000 EUR

Program GEFF je program EBRD koji sufinansira Evropska unija.

Poslovni Zeleni kredit – GEFF

Kalkulator

Izračunati