Calculator

Calculate

Testimonials

Testimonials

KEP statistics

Clients 23,699
Potofolio Outstanding 59,001,717
Clients Served 105,248
Loans Given 237,386
Cumulative Allocations 578,442,262

Branches

Main Office

Rr. “Pashko Vasa” nr. 6, Lagjja Pejton
10000 Prishtinë, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
+383 (0) 49 881 881
080000008 – free
Fax: +383 (0)38-245 012
Email: info@keponline.net

Prishtine

Bulevardi “BILL CLINTON” nr.24
Telefoni: +383 (0) 38 609 586
Email: prishtine@keponline.net

Mitrovicë

Rr.Marije Shllaku
Nr. 1, 40000 Mitrovice, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008
Email: mitrovica@keponline.net

Besianë

Rr. Zahir Pajaziti nr. 701
11000 Besianë (Podujevë), Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008

E-mail: podujeva@keponline.net

All branches